Basisschool de Regenboog

Welkom op de website vanBasisschool de Regenboog. Een middelgrote school gelegen in de wijk 'het Hooiland' in Lichtenvoorde.

Onze slogan is:

​SAMEN ZIJN WE SCHOOL!

Om dit te bereiken staan de volgende speerpunten centraal:

  Respect
  Veiligheid
  Vertrouwen
  Samenwerken

Maar hoe ziet u dit nu concreet terug in onze school?

De Gouden Weken
Ieder schooljaar starten wij met de Gouden weken. Dit zijn de belangrijkste 6 weken voor het neerzetten van een goede basis en goede sfeer in de groep. De leerkracht besteedt deze weken veel aandacht aan de groepsvorming door het doen van groepsvormende spelletjes en het observeren van het groepsproces.

PBS (Positive Behavior Support)
PBS is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.
Dit realiseren wij door het benoemen van het gewenste gedrag (de gedragsverwachtingen). Samen werken de leerlingen toe naar een groepsbeloning.Hiervoor worden muntjes uitgedeeld door leerkrachten, leerlingen en af en toe ook door ouders. 
Daarnaast is er een ouderdenktank bestaande uit een aantal ouders. Zij denken mee in de praktische uitvoering van PBS en geven ons feedback. Daarnaast hebben zij ook een rol in de communicatie naar de andere ouders.

Coöperatieve werkvormen
Coöperatieve werkvormen worden gebruikt bij het samenwerkend leren. De leerlingen werken hierbij samen in kleine groepen. De leerlingen hebben tijdens deze werkvormen evenveel inbreng en hebben elkaar ook nodig om de opdracht goed uit te voeren. Zo wordt het eigen leerproces versterkt, samenwerking bevordert en de effectieve leertijd vergroot, omdat meer leerlingen tegelijk actief zijn. De werkvormen kunnen op verschillende momenten van de les ingezet worden, bijvoorbeeld om voorkennis te activeren, als een verwerkingsactiviteit of als reflectieopdracht.

Zelfstandig werken
Binnen onze school stimuleren wij zelfredzaamheid en zelfstandig werken. Dit start al in groep 1 en heeft een opbouw naar groep 8.
Bij zelfredzaamheid kunt u denken aan zelf aan- en uitkleden, veters strikken, opruimen en zelfstandig naar de wc gaan.
Als we kijken naar het zelfstandig werken dan staat er een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8.
Hierbij kunt u denken aan:
  Plannen 
  Van digikeuzebord, via dag- en weektaak naar agendavoering.
  Het verkeerslicht
  Hiermee geeft de leerkracht aan wat er verwacht wordt m.b.t. zelfstandig werken.
  Het BAS-blok 
  Hiermee geeft de leerling aan of hij/zij hulp nodig heeft en beschikbaar is voor vragen van 
  de ander.

OR/MR
In de OR denken ouders mee over de praktische uitvoering van de activiteiten op school zoals vieringen en andere activiteiten. De OR-leden zijn ook betrokken zijn ook betrokken bij de uitvoering hiervan. Zo hebben zij samen met de leerkrachten o.a. een actieve rol bij het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest en de Carnavalsviering. Zij benaderen ook andere ouders om deel te nemen aan deze activiteiten.
In de MR zit een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten. Hier denken en beslissen ouders en team samen over organisatie en beleid. 

BSO en PSZ
Sinds enkele jaren zijn BSO De Kleurenboog (Humanitas) en PSZ De Bolderkoare (De Achthoek) gevestigd in onze school. Meer informatie hierover staat bij het kopje PSZ De Bolderkoare en BSO De Kleurenboog. 

U bent van harte welkom om een kijkje te nemen bij ons op school!

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl